Catalano

Jo, europeu/a, em nego que els refugiats/des siguin expulsats en nom meu

EL DRET D’ASIL ÉS UN DRET

En l’expresió “Dretd’asil”, totes les paraules són importants. El DRET ofereix a tota persona perseguida a causa de les seves opinions o de la seva identitat, amenaçat per la violencia, la guerra, la miseria, la possibilitat de tenir ASIL a un altre pays.

L’objectiu d’aquestapetició és el de recollir milions de firmes per recordar als Estats membres els tractats que han firmat.

La Declaració universal dels Drets de l’Home (1948) i la Convenció de Ginebre (1951) van ser elaborats a la fi de la 2a Guerra Mondial, que va fer que milions de persones haguessin de marxardelsseuspaisos. Aquests tractats tenen com objectiu, el de protegir els individus devant una situación similar.

Avui, la trajèdia es repeteix per tots aquells que, tornen a ser millions, busquen refugien una Europa que els reprimeixen lloc de obri’ls-hi les portes.

– Més de 4000 persones s’hanofegat a Mar Mediterrani des de gener de 2015.

– 10000 infants emigrants han desaparegut.

– El tancament de fronteres facilita la creació de xarxes mafioses: l’agència Europol, estima en 6 bilions d’euros el guany en tràfic de persones.

Devant aquesta situación trágica, els governs de la Unió europea – excepte Alemanya i Grècia- están prenent mesures que, de fet, legitimen la idiologia de l’extrem adreta: el tancament sobre l’espai nacional, la por de l’estranger, el racisme.

No acceptant d’aplicar una real política d’acollida, están agreujant la crisi humanitària mundial i están sent responsables d’un desastre humà.

Per tot Europa, col·lectius ciutadans están intentant pal·liar les mances dels nostres dirigents. A Calais, a Chios i Lesbos, a Berlin, a Colònia, a Lampedusa, a Londres com a Paris, a Estocolm… Els voluntaris s’impliquen en l’acollida dels refugiats, recapta de roba, menjar, els ajuden amb la llenga, institucions, les estructures del país.

Jo recolzo aqueste siniciatives i m’hiassocio. Vull que els nostres representants polítics, prenguin consciència que som molts els que volem defensar els principis que formen part dels textos fundamentals l’Unió Europea. Som molts els que no acceptem les exigències dels partits ultra-nacionalistes. Som molts els que ens volem unir per repel·lir la catástrofe política i humana que ens aporta la seva manca de coratge.

Signo aquest text per a que els nostres governants acullint totes aquelles i aquells que busquin refugi a Europa.